Toppers
2021-2022

97%

LAKSHAY GUPTA

96%

KHWAHISH JAIMAN

95.2%

AVNI SHARMA

95%

SHREYANSH KHANDELWAL

94.6%

POORVI KHANDELWAL

94.6 %

PRIYANKA SHARMA

94.4%

AKHIL MEENA

94.2%

FARHAN HUSSAIN

93.4%

DHRUV PARASHAR

92.8%

BHAVYA BANSAL

92.6%

JAYESH GUPTA

92.6%

ISHA GUPTA

91.6%

NAKSH KHANDELWAL

91.4%

AARCHI ANAND

90.6%

RITU CLASS

90.2%

NIKITA MEENA

90%

KANISHK KHANDELWAL

90%

VISHAL AWANA

2020-2021